||Legaal||

Nederlands

Handelsmerken

AbitMORE® is een geregistreerd handelsmerk van AbitMORE ® bvba.

Drupal ® is een geregistreerd handelsmerk van Dries Buytaert.

B.U.P.G.V. / U.B.P.P.S. / P.S.F.V.B. kan de rechten opeisen op handelsmerken en dienstbenamingen in deze pagina's.

Andere producten en bedrijfsnamen worden enkel gebruikt voor identificatie doeleinden, en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Nederlands
Onderwerp:

Privacy bepalingen

Omtrent deze privacy bepalingen

Nederlands
Onderwerp:

Voorwaarden en bepalingen

Door uw toegang tot deze site en zijn pagina's erkent u automatisch onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht deze site en zijn pagina's niet te raadplegen.
 

Copyright

Copyright © 1999-2017, B.U.P.G.V. / U.B.P.P.S. / P.S.F.V.B. Alle rechten voorbehouden.

Nederlands
Onderwerp:

Copyrights

Copyright © 1999 - 2012, B.U.P.G.V. / U.B.P.P.S. / P.S.F.V.B. Alle rechten voorbehouden.

De auteursrechten op de pagina's en de schermen in deze pagina's alsook op de informatie en het materiaal dat erin vervat zit, zijn eigendom van B.U.P.G.V. / U.B.P.P.S. / P.S.F.V.B., behoudens een andersluidende vermelding.

Nederlands
Onderwerp:

Legale documenten

Binnen deze sectie van de website, kan je diverse documenten vinden omtrent de (saaie) "legale voorwaarden" die van toepassing zijn voor deze website.

Nederlands
Onderwerp:
Abonneren op RSS - ||Legaal||